Dokumenty

REGULAMIN REKRUTACJI

zał. 1 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY

zał. 1 do Formularza Przedsiębiorcy – OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

zał. 2a do Formularza Przedsiębiorcy – FORMULARZ INFORMACJI DE MINIMIS

zał. 2b do Formularza Przedsiębiorcy – FORMULARZ INFORMACJI POMOC PUBLICZNA

zał. 3 do Formularza Przedsiębiorcy – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

zał. 5 do Formularza Przedsiębiorcy – OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

zał. 8 do Formularza Przedsiębiorcy – WYKAZ UCZESTNIKÓW

zał. 6 do Umowy wsparcia – FORMULARZ ROZLICZENIA WSPARCIA

zał. 5 do Umowy wsparcia – FORMULARZ ZMIAN DO PROJEKTU

zał. 3 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY

zał. 4 do Regulaminu – Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP

Skip to content