Kontakt

Punkt doradczy Koszalin

ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 209, 210

Doradca Rozwojowy
Małgorzata Leśniewska
tel. 511 996 249
e-mail: m.lesniewska@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Ewa Szydłowska
tel. 511 996 395
e-mail: e.szydlowska@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Łukasz Drążkiewicz
tel. 515 416 890
e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Paulina Sułek
tel. 515 416 845
e-mail: p.sulek@karrsa.pl

Punkt doradczy Szczecin

ul. Kolumba 88-89
70-035 Szczecin
pokój 116/9

wejście B

Doradca Rozwojowy
Mirela Zdobylak
tel.  515 416 886
e-mail: m.zdobylak@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Paulina Januszewska
tel. 515 416 856
e-mail: p.januszewska@karrsa.pl

Biuro projektu

Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 203, 207

Koordynator projektu
Beata Górecka
tel.  507 958 303
e-mail: b.gorecka@karrsa.pl

Specjalista ds. rozliczeń
Joanna Zienkowicz
tel. 502 077 097
e-mail: j.zienkowicz@karrsa.pl

Specjalista ds. monitorowania i kontroli
Krzysztof Sumara
tel.  502 077 096
e-mail: k.sumara@karrsa.pl

Skip to content