Refundacja kosztów usług rozwojowych do 80% dla MŚP

Zainwestuj w siebie i swoją kadrę!

Podpisz z nami umowę w ramach projektu:
„Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”

Projekt nr RPZP.06.01.00-32-K001/19 pn. „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego. Wartość projektu: 34050526,40, wartość dofinansowania: 28930528,40

Skip to content