Spotkanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań, mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” zaprasza Przedsiębiorstwa zarejestrowane w BUR na spotkanie poświęcone zmianom w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych.

Celem spotkania będzie omówienie planowanej zmiany Regulaminu BUR, w tym zmian w Kartach Usług oraz zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w BUR.

Kiedy i gdzie? – 04.02.2020 r., godz. 10:30-15:15 w Warszawie (dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym)

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=256

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: +48 604 526 507.”

Skip to content