Limit na kwartał

Operator, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na II kwartał 2020 roku wynosi 2.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Skip to content