Zmiana Regulaminu!!!

UWAGA, w dniu 27.03.2020 roku zmianie uległ Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Operator, od dnia 01.04.2020 roku aż do odwołania, zawierał będzie umowy wsparcia wyłącznie na usługi, które spełniają wymogi dokumentu pn. „Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie” opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokument jest dostępny pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/406-wytyczne-dotyczace-standardow-swiadczenia-uslug-rozwojowych-metodami-zdalnego-dostepu-oraz-monitoringu-takich-uslug . Złożona przez przedsiębiorcę dokumentacja rekrutacyjna zawierająca usługi nie spełniające standardów określone w dokumencie, zostanie odrzucona.

Skip to content