Zasady składania wniosków

W związku z licznymi błędami pojawiającymi się podczas składania przez Państwa dokumentacji rekrutacyjnej, Operator przypomina że prawidłowy sposób jest opisany w §12 Regulaminu Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Przed aplikowaniem o środki, prosimy o dokładne zapoznane się z Regulaminem co ułatwi i przyspieszy Operatorowi zawieranie z Państwem umów wsparcia. Dla przypomnienia podstawowe zasady to:

dokumentacja musi być przesłana przez Przedsiębiorcę, który stara się o środki i z którym później Operator zawrze umowę (a nie np. przez firmę, która będzie świadczyć usługi rozwojowe);

dokumentacja musi być przesłana na adres uslugirozwojowe@karrsa.pl;

dokumentacja rekrutacyjna (Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy, Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, Formularz informacji de minimis, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT) musi być przesłana w formacje AKTYWNYCH PLIKÓW PDF, które nie wymagają podpisu (w miejscu “podpis” należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Przedsiębiorstwa)

załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy – Formularz zgłoszeniowy uczestnika musi być podpisany przez uczestnika, a załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie przedsiębiorcy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy i PRZESŁANE W FORMIE SKANU

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie przedsiębiorcy, powinno być dostarczone niezwłocznie do siedziby Operatora osobiście lub za pośrednictwem poczty w ORYGINALE

Skip to content