Ograniczenie naboru do osób 50+

W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w II kwartale 2020 roku wynosił 2 mln zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie), o czym Operator informował na swojej stronie internetowej, od dnia 18.05.2020 do dnia 30.06.2020 lub do wyczerpania limitu, będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o dofinansowanie, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą przynajmniej 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem (§7 ust.3a Regulaminu). Wnioski nie spełniające tego kryterium pozostaną bez rozpatrzenia.

Skip to content