ZAWIESZENIE NABORU

W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w III kwartale 2020 roku wynosił 2 mln zł na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie od dnia 04.09.2020, godz. 14:50 do dnia 30.09.2020 nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Skip to content