UWAGA!!! Zmiana Regulaminu i załączników

Operator – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 25.09.2020 roku obowiązuje nowy Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Zmianie uległ §12 ust. 4, 5 i 13. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem i stosowanie się do zasad w nim określonych.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują nowe wzory Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy i Formularza zgłoszeniowego uczestnika.

Regulamin v.5 oraz wzory aktualnych formularzy są dostępne w zakładce DOKUMENTY.

Skip to content