ZAWIESZENIE NABORU

W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w IV kwartale 2020 roku wynosił 3,5 mln zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie od dnia 01.10.2020, godz. 8:45 nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Skip to content