Nowy wzór załącznika 2a – Formularz de minimis

Informujemy, iż zmieniliśmy wzór aktywnego pdf. zał. 2a Formularza de minimis, w celu ułatwienia Państwu wypełniania pól, które są niezbędne w uzyskaniu dotacji na usługi rozwojowe. Prosimy o pobranie nowej wersji dokumentu i w najbliższym naborze stosowania tej wersji pliku. Plik jest dostępny w zakładce DOKUMENTY.

Skip to content