Alokacja na I kwartał 2021 roku

Informujemy, iż z dniem 4 stycznia 2021 roku od godz. 8:00 cofnięte zostanie ograniczenie obowiązujące od dnia 9 listopada 2020 roku, dotyczące uczestników w wieku 50 lat i więcej. Alokacja przeznaczona na I kwartał 2021 roku wynosi 3.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Skip to content