Ograniczenie naboru do osób 50+

W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w I kwartale 2021 roku wynosiła 3 mln zł, od dnia 22.02.2021, godz. 11:00 aż do odwołania lub wyczerpania alokacji, będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o dofinansowanie, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą 100% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem (§7 ust.3a Regulaminu).

Wnioski nie spełniające tego kryterium pozostaną bez rozpatrzenia.

Skip to content