Alokacja na II kwartał 2021

Informujemy, iż alokacja przeznaczona na II kwartał 2021 roku wynosi 3.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Jednocześnie, z uwagi na zaistniałą sytuację pandemiczną COVID-19, a także ogłoszony lockdown oraz w związku z oczekiwaniem na zatwierdzenie zmienianej dokumentacji rekrutacyjnej, która obecnie jest procedowana z Instytucją Pośredniczącą (IP), informujemy iż do dnia 19.04.2021 roku, godz. 07:59:59 utrzymane zostanie ograniczenie naboru i rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą 100% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem (§7 ust.3a Regulaminu).

Nabór dla wszystkich grup zostanie odblokowany w dniu 19.04.2021 roku, od godz. 8:00.

W związku z pracami nad zmianą dokumentacji rekrutacyjnej prosimy o nie wypełnianie dokumentów dotyczących naboru dla wszystkich grup, gdyż od 19 kwietnia będzie obowiązywała nowa. Obecna dokumentacja (Regulamin v.6.0 wraz z załącznikami) będzie obowiązywać wyłącznie do dnia 19.04.2021 roku, godz. 07:59:59. Prosimy o śledzenie strony internetowej, niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji przez IP, zostanie ona udostępniona do pobrania na stronie projektu w zakładce Dokumenty, o czym Operator poinformuje w zakładce Aktualności.

Skip to content