FORMULARZ UCZESTNIKA

W przypadku osób samozatrudnionych (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub właścicieli/współwłaścicieli firm w załączniku 3 Formularz uczestnika należy pozostawić puste pola lub wpisać „NIE DOTYCZY” w rubrykach: UMOWA w oparciu o kodeks pracy i UMOWA cywilnoprawna

Skip to content