Rejestracja wniosków

Informujemy, iż ze względu na bardzo dużą ilość wniosków, które wpłynęły w obecnym naborze proces rejestracji ulegnie wydłużeniu i może potrwać kilka dni, gdyż wnioski są rejestrowane “ręcznie” a nie za pomocą systemu. Każdy wniosek, który wpłynął w dniu 19.04.2021 roku do godz. 8:20 otrzyma zwrotnie potwierdzenie rejestracji wraz z nadanym numerem wniosku oraz informację o Doradcy Rozwojowym, który jest opiekunem wniosku lub informację o wyczerpaniu limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych w II kwartale co będzie oznaczać niezakwalifikowanie do udziału w projekcie. Natomiast wszystkie wnioski, które wpłynęły po godz. 8:20 nie będą podlegały rejestracji i zostaną usunięte.

Skip to content