Wznowienie naboru – limit 50+

Informujemy, iż na ten kwartał pozostały jeszcze środki do wykorzystania na realizację usług rozwojowych, w związku z tym wznawiamy nabór wniosków!!!

Nabór będzie prowadzony od dnia 31.05.2021 roku od godz. 8:00 aż do odwołania lub wyczerpania limitu przewidzianego na II kwartał 2021 roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą przynajmniej 25% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem (§7 ust.3a Regulaminu). Wnioski nie spełniające tego kryterium pozostaną bez rozpatrzenia.

 
 
Skip to content