Informacja o przerwaniu naboru

Informujemy, iż na mocy §10 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie w okresie od 01-14 lipca 2021 roku nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostanie przerwany. Wnioski, które wpłyną w okresie przerwania naboru nie będą rejestrowane i rozpatrywane.

Nabór wniosków na III kwartał 2021 roku z alokacją 3.000.000,00 zł rozpocznie się w dniu 15 lipca 2021 roku, o godzinie 8:00.

Przypominamy, iż obecnie trwa nabór z ograniczeniem wiekowym, tj. rozpatrywane są wyłącznie wnioski, których uczestnicy w wieku 50+ stanowią przynajmniej 25% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem. Wnioski w ramach ograniczenia przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2021 roku do godz. 23:59:59 lub do wyczerpania limitu środków przewidzianych na II kwartał 2021 roku, a od dnia 01 lipca 2021 roku, godz. 0:00 nabór zostanie przerwany na 14 dni kalendarzowych.

Skip to content