Informacja do naboru

W związku z bliskim osiągnięciem wskaźnika “Ilość MŚP objętych usługami rozwojowymi”, informujemy że odblokowujemy możliwość zawarcia drugiej umowy z tym samym przedsiębiorcą na dofinansowanie usług rozwojowych dla uczestników, którzy nie brali udziału w projekcie w ramach pierwszej umowy wsparcia i zachęcamy do składania wniosków.

Przypominamy, że nabór wniosków na III kwartał 2021 roku z alokacją 3.000.000,00 zł rozpocznie się w dniu 15 lipca 2021 roku, o godzinie 8:00.

W przypadku zamiaru złożenia do nas wniosku na dużą wartość dofinansowania, zachęcamy Państwa do wcześniejszego kontaktu z Doradcą Rozwojowym, w celu przeprowadzenia analizy potrzeb rozwojowych i wstępnej oceny kwalifikowalności wniosku pod kątem spełnienia celu rozwojowego przedsiębiorstwa i pracowników oraz racjonalności korzystania przez uczestników z danych usług. Zapobiegnie to sytuacji, iż Państwa praca nad przygotowaniem aplikacji okaże się daremna, gdyż wniosek zostanie przez Operatora odrzucony. Operator służy pomocą w analizie potrzeb rozwojowych bezpłatnie.

Skip to content