Alokacja na IV kwartał 2021 i cofnięcie limitów

Informujemy, iż z dniem 1 października 2021 roku od godz. 8:00 cofnięte zostanie ograniczenie obowiązujące od dnia 27 sierpnia 2021 roku, dotyczące studiów podyplomowych i uczestników w wieku 50+.

Alokacja przeznaczona na IV kwartał 2021 roku wynosi 3.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Operator rejestruje wnioski zgodnie z kolejnością WPŁYWU na skrzynkę Operatora. Wszystkie wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu alokacji nie będą rejestrowane i rozpatrywane, a Przedsiębiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mailową.

Skip to content