Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w I kwartale 2022 roku wynosiła 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Operator rejestruje wnioski zgodnie z kolejnością WPŁYWU na skrzynkę Operatora. Wszystkie wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu alokacji nie będą rejestrowane i rozpatrywane, a Przedsiębiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mailową.

Skip to content