UWAGA!!! Zmiana Regulaminu

Informujemy, iż od dnia 14.02.2022 roku, od godz. 8:00 obowiązywać będzie NOWY Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie v.8.0 oraz NOWY Formularz uczestnika.

Zmiany w Regulaminie:

§13 ust. 3 – dostosowano zapis do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych

§14 ust. 8 – zmieniono zapisy w związku obowiązywaniem Standardu Usług Zdalnego Uczenia, który jest załącznikiem do Regulaminu BUR

Zmianie uległ również wzór Formularza zgłoszeniowego uczestnika – wprowadzony został dodatkowy piąty punkt do oświadczenia.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem i stosowanie się do zasad w nim określonych.

Skip to content