Alokacja na II kwartał 2022

Informujemy, że nabór dla wszystkich grup zostanie odblokowany w dniu 1 kwietnia 2022 roku o godz. 8:00.

Alokacja przeznaczona na II kwartał 2022 roku wynosi 2.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Operator rejestruje wnioski zgodnie z kolejnością WPŁYWU na skrzynkę Operatora. Wszystkie wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu alokacji nie będą rejestrowane i rozpatrywane, a Przedsiębiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mailową.

Skip to content