KONSULTACJE WNIOSKÓW

W przypadku zamiaru złożenia do nas wniosku na dużą wartość dofinansowania, zachęcamy Państwa do wcześniejszego kontaktu z Doradcą Rozwojowym, w celu przeprowadzenia analizy potrzeb rozwojowych i wstępnej oceny kwalifikowalności wniosku pod kątem spełnienia celu rozwojowego przedsiębiorstwa i pracowników oraz racjonalności korzystania przez uczestników z danych usług. Zapobiegnie to sytuacji, iż Państwa praca nad przygotowaniem aplikacji okaże się daremna, gdyż wniosek zostanie przez Operatora odrzucony. Operator służy pomocą w analizie potrzeb rozwojowych bezpłatnie.

Skip to content