Informacja o przerwaniu naboru

Informujemy, iż na mocy §10 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie w okresie od 01-14 lipca 2022 roku nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostanie przerwany. Obecnie nabór jest zawieszony ze względu na wyczerpanie alokacji przewidzianej na II kwartał. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia lub przerwania naboru nie są rejestrowane i rozpatrywane.

Nabór wniosków na III kwartał 2022 roku z alokacją 2.000.000,00 zł rozpocznie się w dniu 15 lipca 2022 roku, o godzinie 8:00.

Skip to content