UWAGA!!! Zmiana Regulaminu

Informujemy, iż od dnia 01.07.2022 roku, obowiązuje NOWY Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie v.9.

Zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w §1 ust. 4 oraz w §10 ust. 1 i dotyczą wydłużenia terminu realizacji projektu oraz kwalifikowalności wydatków. W związku z tym wszystkie umowy wsparcia muszą zakończyć się do dnia 31.07.2023 roku i zostać rozliczone do dnia 31.08.2023 roku.

Skip to content