ZAWIESZENIE NABORU

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w III kwartale 2022 roku wynosiła 2.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Skip to content