Alokacja na I kwartał 2023

Informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2023 roku od godz. 8:00 cofnięte zostanie ograniczenie dotyczące uczestników w wieku 50+.

Alokacja przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 3.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Wnioski są rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę Operatora.

Skip to content