Wznowienie naboru – 100% uczestników 50+

W związku z oszczędnościami w alokacji na I kwartał 2023 roku, informujemy, iż wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych.  

Nabór rozpocznie się w dniu 06.03.2023 roku o godz. 08:00
i potrwa aż do odwołania lub wyczerpania alokacji przewidzianej na I kwartał 2023 roku.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie §7 ust. 3 pkt. a) i b), Operator wprowadza następujące ograniczenia w naborze:

a) rejestrowane będą wyłącznie wnioski, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej będą stanowić 100% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem

b) w przypadku, gdy Przedsiębiorstwo zawarło już umowę wsparcia z Operatorem w ramach niniejszego projektu, istnieje możliwość zawarcia drugiej lub trzeciej umowy pod warunkiem, iż uczestnicy objęci wnioskiem nie korzystali jeszcze ze wsparcia w ramach niniejszego projektu i spełniają warunek z pkt. a)

Skip to content