Alokacja na II kwartał 2023

Informujemy, iż alokacja na II kwartał 2023 roku wynosi 500.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Nabór rozpocznie się w dniu 03.04.2023 roku o godz. 08:00 i potrwa aż do odwołania lub wyczerpania alokacji przewidzianej
na II kwartał 2023 roku.

Wnioski są rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę Operatora.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie §7 ust. 2 oraz 3 pkt. a) i b), Operator wprowadza następujące ograniczenia w naborze:

a) maksymalna wartość dofinansowania umowy wsparcia w ramach niniejszego naboru wynosi 50.000,00 zł

b) rejestrowane będą wyłącznie wnioski, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej będą stanowić przynajmniej 30% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem*

c) wsparcie będzie udzielane wyłącznie przedsiębiorcom i pracownikom, którzy nie korzystali z dofinansowania w ramach niniejszego projektu

* ilość osób ogółem / minimalna liczba osób 50+:

1 osoba / 1 osoba 50+

2 osoby / przynajmniej 1 osoba 50+

3 osoby / przynajmniej 1 osoba 50+

4 osoby / przynajmniej 2 osoby 50+

5 osób / przynajmniej 2 osoby 50+

6 osób / przynajmniej 2 osoby 50+

7 osób / przynajmniej 3 osoby 50+

8 osób / przynajmniej 3 osoby 50+

9 osób / przynajmniej 3 osoby 50+

10 osób / przynajmniej 3 osoby 50+

11 osób / przynajmniej 4 osoby 50+

12 osób / przynajmniej 4 osoby 50+

13 osób / przynajmniej 4 osoby 50+

14 osób / przynajmniej 5 osoby 50+

15 osób / przynajmniej 5 osób 50+

16 osób / przynajmniej 5 osób 50+

17 osób / przynajmniej 6 osób 50+

18 osób / przynajmniej 6 osób 50+

19 osób / przynajmniej 6 osób 50+

20 osób / przynajmniej 6 osób 50+

21 osób / przynajmniej 7 osób 50+

Itd.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z ze zbliżającym się zakończeniem projektu, kwalifikowane będą wyłącznie usługi, które zostaną ukończone najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 roku.

Skip to content