Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w I kwartale 2023 roku wynosiła 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Ponadto przypominamy, że nabór na II kwartał 2023 roku rozpocznie się 3 kwietnia 2023 roku o godz. 8:00. Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują się TUTAJ.

Skip to content