Wznowienie naboru – 50% uczestników 50+

W związku z oszczędnościami w alokacji na II kwartał 2023 roku, informujemy, iż wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. 

Nabór rozpocznie się w dniu 22.05.2023 roku o godz. 08:00 i potrwa aż do odwołania lub wyczerpania alokacji przewidzianej na II kwartał 2023 roku.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie §7 ust. 3 pkt. a) i b), Operator wprowadza następujące ograniczenia w naborze:

a) rejestrowane będą wyłącznie wnioski, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej będą stanowić przynajmniej 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem

b) w przypadku, gdy Przedsiębiorstwo zawarło już umowę wsparcia z Operatorem w ramach niniejszego projektu, istnieje możliwość zawarcia drugiej lub trzeciej umowy pod warunkiem, iż uczestnicy objęci wnioskiem nie korzystali jeszcze ze wsparcia w ramach niniejszego projektu i spełniają warunek z pkt. a)

Jednocześnie informujemy, iż w związku z ze zbliżającym się zakończeniem projektu, kwalifikowane będą wyłącznie usługi, które zostaną ukończone najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 roku.

Skip to content