Wznowienie naboru – 50% uczestników 50+

W związku z oszczędnościami w alokacji projektu, informujemy, iż wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych.

Nabór rozpocznie się w dniu 15.06.2023 roku o godz. 08:00 i potrwa aż do odwołania lub wyczerpania alokacji w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie §7 ust. 3 pkt. a) i b), Operator wprowadza następujące ograniczenia w naborze:

a) rejestrowane będą wyłącznie wnioski, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej będą stanowić przynajmniej 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem

b) w przypadku, gdy Przedsiębiorstwo zawarło już umowę wsparcia z Operatorem w ramach niniejszego projektu, istnieje możliwość zawarcia drugiej lub trzeciej umowy pod warunkiem, iż uczestnicy objęci wnioskiem nie korzystali jeszcze ze wsparcia w ramach niniejszego projektu i spełniają warunek z pkt. a)

Jednocześnie informujemy, iż w związku z ze zbliżającym się zakończeniem projektu, kwalifikowane będą wyłącznie usługi, które zostaną ukończone najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 roku.

Wszystkie wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu alokacji zostaną wpisane na listę rezerwową, zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę e-mail Operatora. W przypadku zwolnienia alokacji, Przedsiębiorca, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Formularzu Przedsiębiorcy, zostanie wezwany przez Operatora do potwierdzenia gotowości udziału w projekcie i wszczęcia procedury oceny jego wniosku. W przypadku braku zgody w wyznaczonym przez Operatora terminie, Operator wybierze następny wniosek z listy i zastosuje analogiczną procedurę, aż do wyczerpania wszystkich wniosków znajdujących się na liście rezerwowej lub do momentu wyczerpania alokacji w projekcie.

Skip to content