Alokacja na III kwartał 2023

Informujemy, iż z dniem 3 lipca 2023 roku od godz. 8:00 cofnięte zostanie ograniczenie dotyczące uczestników w wieku 50+.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Alokacja przeznaczona na III kwartał 2023 roku wynosi 150.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Wnioski są rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę Operatora.

W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo zawarło już umowę wsparcia z Operatorem w ramach niniejszego projektu, istnieje możliwość zawarcia drugiej lub trzeciej umowy pod warunkiem, iż uczestnicy objęci wnioskiem nie korzystali jeszcze ze wsparcia w ramach niniejszego projektu.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z ze zbliżającym się zakończeniem projektu, kwalifikowane będą wyłącznie usługi, które zostaną ukończone najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 roku.

Wszystkie wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu alokacji zostaną wpisane na listę rezerwową, zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę e-mail Operatora. W przypadku zwolnienia alokacji, Przedsiębiorca, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Formularzu Przedsiębiorcy, zostanie wezwany przez Operatora do potwierdzenia gotowości udziału w projekcie i wszczęcia procedury oceny jego wniosku. W przypadku braku zgody w wyznaczonym przez Operatora terminie, Operator wybierze następny wniosek z listy i zastosuje analogiczną procedurę, aż do wyczerpania wszystkich wniosków znajdujących się na liście rezerwowej lub do momentu wyczerpania alokacji w projekcie.

Skip to content