Informacja o przerwaniu naboru

Informujemy, iż na mocy §10 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie w okresie od 01-14 lipca 2022 roku nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostanie przerwany. Obecnie nabór jest zawieszony ze względu na wyczerpanie alokacji przewidzianej na II kwartał. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia lub przerwania naboru nie są rejestrowane i … Czytaj dalej

Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w II kwartale 2022 roku wynosiła 2.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Nowy limit – 50% uczestników 50+

Informujemy, iż od dnia 08.06.2022 roku od godz. 08:00, aż do odwołania lub wyczerpania limitu przewidzianego na II kwartał 2022, przyjmowane będą wnioski, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej będą stanowić 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem.

Skip to content