Nowy limit – 50% uczestników 50+

Informujemy, iż od dnia 16.11.2022 roku od godz. 08:00, aż do odwołania lub wyczerpania alokacji przewidzianej na IV kwartał 2022, przyjmowane będą wnioski, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej będą stanowić 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem.

zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w IV kwartale 2022 roku wynosiła 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłynęły po przekroczeniu alokacji oraz w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez … Czytaj dalej

Alokacja na IV kwartał 2022 roku

Informujemy, że nabór dla wszystkich grup zostanie odblokowany w dniu 3 października 2022 roku o godz. 8:00. Alokacja przeznaczona na IV kwartał 2022 roku wynosi 3.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Operator rejestruje wnioski zgodnie z kolejnością WPŁYWU na skrzynkę Operatora. Wszystkie wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu alokacji nie … Czytaj dalej

Skip to content