Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w II kwartale 2023 roku wynosiła 500.000,00 zł, na mocy §10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony z dniem 26.05.2023 roku, godz. 11:00. Wnioski, które wpłyną po przekroczeniu alokacji oraz w okresie zawieszenia naboru … Dowiedz się więcej

Wznowienie naboru – 50% uczestników 50+

W związku z oszczędnościami w alokacji na II kwartał 2023 roku, informujemy, iż wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych.  Nabór rozpocznie się w dniu 22.05.2023 roku o godz. 08:00 i potrwa aż do odwołania lub wyczerpania alokacji przewidzianej na II kwartał 2023 roku. Jednocześnie informujemy, iż na mocy Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w … Dowiedz się więcej

Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w II kwartale 2023 roku wynosiła 500.000,00 zł, na mocy §10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłynęły po przekroczeniu alokacji oraz w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez … Dowiedz się więcej

Skip to content