Limit na kwartał

Operator, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na II kwartał 2020 roku wynosi 2.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Spotkanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań, mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” zaprasza Przedsiębiorstwa zarejestrowane w BUR na spotkanie poświęcone zmianom w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych. Celem spotkania będzie omówienie planowanej zmiany Regulaminu BUR, w tym zmian w Kartach Usług oraz zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w … Czytaj dalej

Nabór wniosków

Nabór wniosków Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.04.2020 roku w ramach II edycji projektu rozpocznie się nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Pod koniec marca 2020 roku na niniejszej stronie w zakładce DOKUMENTY zostanie udostępniona nowa dokumentacja rekrutacyjna. Wnioski składane przy użyciu nieaktualnej wersji … Czytaj dalej

Skip to content