Zmiana Regulaminu!!!

UWAGA, w dniu 27.03.2020 roku zmianie uległ Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Operator, od dnia 01.04.2020 roku aż do odwołania, zawierał będzie umowy wsparcia wyłącznie na usługi, które spełniają wymogi dokumentu pn. „Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie” opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokument jest dostępny pod … Dowiedz się więcej

Limit na kwartał

Operator, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na II kwartał 2020 roku wynosi 2.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Spotkanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań, mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” zaprasza Przedsiębiorstwa zarejestrowane w BUR na spotkanie poświęcone zmianom w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych. Celem spotkania będzie omówienie planowanej zmiany Regulaminu BUR, w tym zmian w Kartach Usług oraz zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w … Dowiedz się więcej

Skip to content