Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w I kwartale 2023 roku wynosiła 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu). … Dowiedz się więcej

Alokacja na II kwartał 2023

Informujemy, iż alokacja na II kwartał 2023 roku wynosi 500.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Nabór rozpocznie się w dniu 03.04.2023 roku o godz. 08:00 i potrwa aż do odwołania lub wyczerpania alokacji przewidzianej na II kwartał 2023 roku. Wnioski są rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę Operatora. … Dowiedz się więcej

Wznowienie naboru – 100% uczestników 50+

W związku z oszczędnościami w alokacji na I kwartał 2023 roku, informujemy, iż wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych.   Nabór rozpocznie się w dniu 06.03.2023 roku o godz. 08:00 i potrwa aż do odwołania lub wyczerpania alokacji przewidzianej na I kwartał 2023 roku. Jednocześnie informujemy, iż na mocy Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia … Dowiedz się więcej

Skip to content