UWAGA!!! Zmiana Regulaminu

Informujemy, iż od dnia 01.07.2022 roku, obowiązuje NOWY Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie v.9. Zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w §1 ust. 4 oraz w §10 ust. 1 i dotyczą wydłużenia terminu realizacji projektu oraz kwalifikowalności wydatków. W związku z tym wszystkie umowy wsparcia muszą zakończyć się do dnia 31.07.2023 roku i zostać … Czytaj dalej

Informacja o przerwaniu naboru

Informujemy, iż na mocy §10 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie w okresie od 01-14 lipca 2022 roku nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostanie przerwany. Obecnie nabór jest zawieszony ze względu na wyczerpanie alokacji przewidzianej na II kwartał. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia lub przerwania naboru nie są rejestrowane i … Czytaj dalej

Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w II kwartale 2022 roku wynosiła 2.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu).

Skip to content