Limit na III kwartał

Z dniem 1 lipca 2020 roku odwieszony zostanie nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na III kwartał 2020 roku wynosi 2.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Realizacja usług stacjonarnych w trakcie epidemii COVID-19

W dniu 8 czerwiec 2020 roku administrator Bazy Usług Rozwojowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umieściła informację, że w związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej, podkreślając jednocześnie, iż należy stosować się do zapisów Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i … Czytaj dalej

ZAWIESZENIE NABORU

W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w II kwartale 2020 roku wynosił 2 mln zł na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie od dnia 09.06.2020 do dnia 30.06.2020 nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru pozostaną bez rozpatrzenia … Czytaj dalej

Skip to content