KONSULTACJE WNIOSKÓW

W przypadku zamiaru złożenia do nas wniosku na dużą wartość dofinansowania, zachęcamy Państwa do wcześniejszego kontaktu z Doradcą Rozwojowym, w celu przeprowadzenia analizy potrzeb rozwojowych i wstępnej oceny kwalifikowalności wniosku pod kątem spełnienia celu rozwojowego przedsiębiorstwa i pracowników oraz racjonalności korzystania przez uczestników z danych usług. Zapobiegnie to sytuacji, iż Państwa praca nad przygotowaniem aplikacji … Czytaj dalej

Wznowienie naboru – limity

Informujemy, że na ten kwartał pozostały jeszcze środki do wykorzystania, w związku z tym wznawiamy nabór wniosków!!! Przyjmujemy wnioski od dnia 23.05.2022 roku od godz. 8:00 aż do odwołania lub wyczerpania limitu przewidzianego na II kwartał 2022. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej będą stanowić 100% wszystkich uczestników … Czytaj dalej

Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w II kwartale 2022 roku wynosiła 2.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu). … Czytaj dalej

Skip to content