Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w III kwartale 2021 roku wynosił 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie od dnia 15.07.2021, godz. 8:15 nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną … Czytaj dalej

Informacja do naboru

W związku z bliskim osiągnięciem wskaźnika “Ilość MŚP objętych usługami rozwojowymi”, informujemy że odblokowujemy możliwość zawarcia drugiej umowy z tym samym przedsiębiorcą na dofinansowanie usług rozwojowych dla uczestników, którzy nie brali udziału w projekcie w ramach pierwszej umowy wsparcia i zachęcamy do składania wniosków. Przypominamy, że nabór wniosków na III kwartał 2021 roku z alokacją … Czytaj dalej

Informacja o przerwaniu naboru

Informujemy, iż na mocy §10 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie w okresie od 01-14 lipca 2021 roku nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostanie przerwany. Wnioski, które wpłyną w okresie przerwania naboru nie będą rejestrowane i rozpatrywane. Nabór wniosków na III kwartał 2021 roku z alokacją 3.000.000,00 zł rozpocznie się w … Czytaj dalej

Skip to content