Rejestracja wniosków

Informujemy, iż ze względu na bardzo dużą ilość wniosków, które wpłynęły w obecnym naborze proces rejestracji ulegnie wydłużeniu i może potrwać kilka dni, gdyż wnioski są rejestrowane “ręcznie” a nie za pomocą systemu. Każdy wniosek, który wpłynął w dniu 19.04.2021 roku do godz. 8:20 otrzyma zwrotnie potwierdzenie rejestracji wraz z nadanym numerem wniosku oraz informację … Czytaj dalej

ZAWIESZENIE NABORU

W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w II kwartale 2021 roku wynosił 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie od dnia 19.04.2021, godz. 8:20 nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną … Czytaj dalej

FORMULARZ UCZESTNIKA

W przypadku osób samozatrudnionych (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub właścicieli/współwłaścicieli firm w załączniku 3 Formularz uczestnika należy pozostawić puste pola lub wpisać „NIE DOTYCZY” w rubrykach: UMOWA w oparciu o kodeks pracy i UMOWA cywilnoprawna

Skip to content