Kursy EURO

Informujemy, iż zostały zaktualizowane kursy euro do przeliczenia obrotów ze sprzedaży i sumy aktywów bilansu w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy. Aktualna tabela kursów na dzień 31 grudnia danego roku jest do pobrania w zakładce MATERIAŁY POMOCNICZE. Prosimy o zapoznanie się z materiałem i przeliczenie wartości zgodnie z obowiązującymi kursami euro. Pełne tabele kursów są dostępne na … Dowiedz się więcej

Informacja o naborze

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 roku, od godz. 9:00 odblokowujemy nabór do projektu, na wszystkie kategorie dofinansowania. Alokacja wynosi 2.000.000,00 zł Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą generatora witkac.pl. W celu przygotowania wniosku należy: Wnioski, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą platformy witkac.pl nie będą podlegać rejestracji.

Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne pn. „Zainwestuj w siebie i swoją kadrę – Fundusze Europejskie na szkolenia” organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie. Podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 15.02.20204 o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie przy al. Monte Cassino 2, opowiemy o możliwościach … Dowiedz się więcej

Dokumenty ZUS

Informujemy, iż obligatoryjnym załącznikiem na etapie składania dokumentacji rekrutacyjnej jest dokumentacja ZUS. Jeśli zatrudniasz pracowników (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), do deklaracji ZUS DRA, za każdego ubezpieczonego, dołączasz również: ZUS RCA / ZUS RSA i ZUS ZUA oraz potwierdzenie przesłania tych dokumentów do ZUS. W przypadku osób młodych do ukończenia 26 roku życia zatrudnionych na … Dowiedz się więcej

INFORMACJA O NABORZE

  Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2024 roku uruchamiamy nabór do nowej edycji projektu, który będzie przeznaczony dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie na poziomie 80%, tj. zgodnie z zapisami §7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, będzie dotyczył WYŁĄCZNIE usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji. … Dowiedz się więcej

Regulamin rekrutacji

Informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY został opublikowany Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Niebawem więcej informacji dotyczących planowanego naboru wniosków.