Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w III kwartale 2023 roku wynosiła 150.000,00 zł, na mocy §10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony z dniem 03.07.2023 roku, godz. 08:40. Wnioski, które wpłyną po przekroczeniu alokacji oraz w okresie zawieszenia naboru … Dowiedz się więcej

Alokacja na III kwartał 2023

Informujemy, iż z dniem 3 lipca 2023 roku od godz. 8:00 cofnięte zostanie ograniczenie dotyczące uczestników w wieku 50+. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Alokacja przeznaczona na III kwartał 2023 roku wynosi 150.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Wnioski są rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę Operatora. W … Dowiedz się więcej

Wznowienie naboru – 50% uczestników 50+

W związku z oszczędnościami w alokacji projektu, informujemy, iż wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Nabór rozpocznie się w dniu 15.06.2023 roku o godz. 08:00 i potrwa aż do odwołania lub wyczerpania alokacji w projekcie. Jednocześnie informujemy, iż na mocy Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie §7 ust. 3 pkt. a) i b), … Dowiedz się więcej

Skip to content