Zawieszenie naboru

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, która w I kwartale 2023 roku wynosiła 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłynęły po przekroczeniu alokacji oraz w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez … Czytaj dalej

Alokacja na I kwartał 2023

Informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2023 roku od godz. 8:00 cofnięte zostanie ograniczenie dotyczące uczestników w wieku 50+. Alokacja przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 3.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Wnioski są rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę Operatora.

Webinarium pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koszalinie, zapraszają na bezpłatne webinarium „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich”. Webinarium odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 08:00. … Czytaj dalej

Skip to content