LIMIT NA IV KWARTAŁ

Informujemy, iż z dniem 1 października 2020 roku odwieszony zostanie nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na IV kwartał 2020 roku wynosi 3.500.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Średnioroczny kurs EURO

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przeliczania kwot bilansowych na euro, informujemy, iż w zakładce “MATERIAŁY POMOCNICZE” jest do pobrania plik ze średniorocznymi kursami euro do wyliczenia obrotów i sumy aktywów bilansu w Formularzu Zgłoszeniowym Przedsiębiorcy.

ZAWIESZENIE NABORU

W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w III kwartale 2020 roku wynosił 2 mln zł na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie od dnia 04.09.2020, godz. 14:50 do dnia 30.09.2020 nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru pozostaną … Czytaj dalej

Skip to content