ZAWIESZENIE NABORU

W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w I kwartale 2021 roku wynosił 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie od dnia 04.01.2021, godz. 10:30 nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną … Czytaj dalej

UWAGA!!! Zmiana Regulaminu

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał nowy Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Doprecyzowaniu uległy następujące paragrafy: – §2 ust. 4 – §2 ust. 31 – §5 ust. 1c) – §12 ust. 2 – §12 ust. 10 – §12 ust. 13 – §13 ust. 7 §17 ust. 3 Prosimy o zapoznanie … Czytaj dalej

Alokacja na I kwartał 2021 roku

Informujemy, iż z dniem 4 stycznia 2021 roku od godz. 8:00 cofnięte zostanie ograniczenie obowiązujące od dnia 9 listopada 2020 roku, dotyczące uczestników w wieku 50 lat i więcej. Alokacja przeznaczona na I kwartał 2021 roku wynosi 3.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Skip to content