Komunikat

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem (COVID-19), Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje swoje czynności zdalnie. W zawiązku z tym, punkty doradcze w Koszalinie i Szczecinie są nieczynne aż do odwołania. Kontakt z Doradcami Rozwojowymi jest możliwy wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie. Dane kontaktowe są dostępne w zakładce … Czytaj dalej

Zmiana Regulaminu!!!

UWAGA, w dniu 27.03.2020 roku zmianie uległ Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Operator, od dnia 01.04.2020 roku aż do odwołania, zawierał będzie umowy wsparcia wyłącznie na usługi, które spełniają wymogi dokumentu pn. „Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie” opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokument jest dostępny pod … Czytaj dalej

Limit na kwartał

Operator, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na II kwartał 2020 roku wynosi 2.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Skip to content