Materiały pomocnicze

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy

średnioroczny kurs EURO do przeliczania obrotów i sumy aktywów bilansu

Wykaz podklas PKD inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego
Gminy znajdujące się w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
Identyfikator gmin województwa Zachodniopomorskiego

Sektory wykluczone z uzyskania wsparcia w projekcie

Przewodnik po MŚP

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych

Skip to content